Αντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας χρειάζονται μόνο τον αέρα του περιβάλλοντος ως πηγή θερμότητας.
Στην ουσία ανακυκλώνει την θερμόκρασία του αέρα την οποία πρώτα αυξάνει και έπειτα την μεταφέρει στο νερό που κυκλοφορεί εντός των σωμάτων θέρμανσης, είτε αυτά είναι panel είτε είναι ενδοδαπέδια θέρμανση.